با توجه به اینکه نمایندگی اصلی سرزمین سبز در شهر مشهد مقدس قرار دارد به منظور رضایت مشتریان و ایجاد اطمینان از خرید سیستم پرداخت در محل برای مشتریان این شهر در حال حاضر برقرار میباشد.مشتریان محترم در زمان نهایی سازی خرید خود میتوانند از بین گزینه های پرداخت، گزینه پرداخت در محل را انتخاب نموده و وجه خرید خود را در محل به مامورین ارسال سرزمین سبز پرداخت نمایید. برای مشتریان عزیز دیگر استان ها به زودی سیستم پرداخت در محل راه اندازی میگردد.