مقدار کم نور و مواد مغذی باعث رشد آهسته گیاه شده و ارتفاع گیاه زیاد شده و رنگ آن سبز مایل به قهوه ای می شود و در صورتی که میزان نور و مواد مغذی بیشتر شده و CO2 نیز اضافه گردد رشد گیاه سریع تر شده و ارتفاع آن کم شده و رنگ آن به قرمز مایل به قهوه ای تغییر می کند.

 

 

 

 

نام لاتین: Cryptocoryne Undulatus red

نام عمومی: کریپتوکورین (کریپتون) آندولاتوس (قرمز)

بومی: جنوب شرقی آسیا

سطح نگه داری: آسان

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: 15 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-22 درجه

PH : 6-7.5

روش تکثیر: پاجوش