آنجل زبرا

حداقل حجم آکواریوم برای نگهداری از ماهی آنجل زبرا 90 لیتر می باشد. نگهداری از این ماهی آسان است. ماهی آنجل زبرا همه چیز خوار است و در آکواریوم خلق و خویی نسبتاً تهاجمی دارد.

برای نگهداری از این ماهی بهتر است که آب کمی اسیدی باشد و استفاده از صخره و چوب در آکواریوم به برطرف کردن استرس آنجل کمک بسیاری می کند. در صورتی که ماهی آنجل جفت خورده باشد، قرار دادن تکه سنگی صاف، یک برگ بزرگ و حتی کوزه به تخم ریزی این ماهی کمک می کند. در صورت استفاده از سنگ بهتر است آن را در زاویه 30 درجه و در جایی که جریان آب متوسط دارد قرار دهید. تغذیه این ماهی باید به صورت رژیم گوشتی و گیاهی باشد و استفاده هفته ای سه بار از غذاهای منجمد برای این ماهی پیشنهاد می گردد.

 

 

 

 

نام ماهی: آنجل زبرا

نام لاتین: Zebra Angel
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 15 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 10 سانتی متر
تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: متوسط
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: نیمه تهاجمی
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: رودخانه آمازون
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: میانی
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی
بهترین دما برای نگهداری: 29-25
بهترین سطح pH:  7.5-6
نام علمی: Pterophyllum altum
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 9-7
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 100 لیتر