آنجل کوی

حداقل حجم آکواریوم برای نگهداری از ماهی آنجل کوی 90 لیتر می باشد. نگهداری از این ماهی آسان است و رژیم غذایی این آنجل همه چیز خوار است.

بهتر است در آکواریوم های کوچک با ماهیان ریز نگهداری نشود زیرا خلق و خویی نیمه تهاجمی دارد. برای نگهداری از این ماهی استفاده از لوازم تزئینی کمک بسیاری می کند اما این نکته را هم توجه داشته باشید که فضای کافی نیز برای شنا در اختیار این ماهی قرار دهید.

 

 

 

 

نام ماهی: آنجل کوی

نام لاتین: Koi Angel
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 15 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 10 سانتی متر
تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: متوسط
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: نیمه تهاجمی
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: آمریکا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: میانی
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی

بهترین دما برای نگهداری: 29-25
بهترین سطح pH:  8.5-7
نام علمی: Pterophyllum koi
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 9-7
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 100 لیتر