دیسکس رد تورکویز

نام ماهی: دیسکس رد تورکیز 

نام لاتین: Red Turquoise Discus
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 21 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 16 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار (بیشتر رژیم گوشتی)
میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: حساس
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: آفریقا، آمازون و تکثیر مالزی
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: میانی
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی
بهترین دما برای نگهداری: 30-27 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 6.1-7.5
نام علمی: Symphysodon Turquoise
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 10-6
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 6 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 200 لیتر