سیچلاید سورم زرد

نام ماهی: سیچلاید سورم زرد

نام لاتین: yellow Severum Cichlid
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 30 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 22 سانتی متر

تغذیه ماهی: رژیم گوشتی
میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: نسبتاً آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: نیمه تهاجمی
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: جنوب آمریکا
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
اجتماعی یا فردی: اجتماعی و فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-24 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 7-6
نام علمی: Heros Serverus
شکارچی یا صلح جو: شکارچی
قلمرو طلب: بله
حدود طول عمر ماهی: 8-5 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: نسبتاً سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 150 لیتر