سیچلاید پرت

نام ماهی: سیچلاید پرت

نام لاتین: Perth Cichlid
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 20 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 14 سانتی متر

تغذیه ماهی: رژیم گوشتی
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: تهاجمی
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: ساخت دست انسان ولی پدر و مادر آمریکای مرکزی
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
اجتماعی یا فردی: اجتماعی و فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-22 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 8-6.5
نام علمی: Amphilophus Citrinellus
شکارچی یا صلح جو: شکارچی
قلمرو طلب: بله
حدود طول عمر ماهی: 10-6 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: نسبتاً سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 150 لیتر