سیچلاید رد دویل

نام ماهی: سیچلاید رد دویل (شیطان قرمز)

نام لاتین: Red Devil Cichlid
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 30 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 20 سانتی متر

تغذیه ماهی: رژیم گوشتی
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: تهاجمی
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: آمریکا و نیکاراگو
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
اجتماعی یا فردی: فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-24 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 7.5-6.5
نام علمی: Amphilophus Labiatus
شکارچی یا صلح جو: شکارچی
قلمرو طلب: بله
حدود طول عمر ماهی: 10-8 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: نسبتاً سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 2 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 200 لیتر