سیچلاید فرانتوزا

نام ماهی: سیچلاید فرانتوزا

نام لاتین: Frontosa Cichlid
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 32 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 20 سانتی متر

تغذیه ماهی: رژیم گوشتی
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: نیمه تهاجمی
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: آفریقا و مالاوی
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: نسبتاً حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی و فردی
بهترین دما برای نگهداری: 28-24 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 8.5-7.6
نام علمی: Cyphotilapia Frontosa
شکارچی یا صلح جو: شکارچی
قلمرو طلب: بله
حدود طول عمر ماهی: 9-6 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 4 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 200 لیتر