بارب دنیسون

نام ماهی: بارب دنیسون

نام لاتین: Denison Barb
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 12 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 8 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: هند
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی
بهترین دما برای نگهداری: 28-25 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 7.5-6.5
نام علمی: Puntius Denisonii
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 7-5 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 140 لیتر