تترا بلدین هرت

نام ماهی: تترا بلدین هرت

نام لاتین: Bleeding Heart Tetra
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 6 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 4 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: نسبتاً آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: جنوب آمریکا و کلمبیا و تایلند
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی
بهترین دما برای نگهداری: 28-25 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 7-6.6
نام علمی: Hyphessobrycon Erythrostigma
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 5-3 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت

مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 200 لیتر