تترا کاردینال(نئون)

نام ماهی: تترا کاردینال(نئون)

نام لاتین: Cardinal Tetra
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 4 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 4 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: نسبتاً آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: جنوب آمریکا و تکثیر در اروپا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: میانی
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
اجتماعی یا فردی: اجتماعی
بهترین دما برای نگهداری: 28-22 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 7.6-5.5
نام علمی: Paracheirodon Axelrodi
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 5-3 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت

مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 100 لیتر