تترا کنگو

نام ماهی: تترا کنگو

نام لاتین: Congo Tetra
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 7 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 5 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: نسبتاً آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: آفریقا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: میانی
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی
بهترین دما برای نگهداری: 25-22 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 7-6.5
نام علمی: Phenacogrammus Interruptus
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 5-3 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت

مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 100 لیتر