آروانا گلدن(گلدن کراس بک)

نام ماهی: آروانا گلدن(گلدن کراس بک)

نام لاتین: Golden Crossback Arowana
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 110 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 60 سانتی متر

تغذیه ماهی: رژیم گوشتی
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: تهاجمی
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: آسیا و آفریقا
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: بالایی
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-24 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 6.5-7.5
نام علمی: Scleropages Golden Crossback
شکارچی یا صلح جو: شکارچی
قلمرو طلب: بله
حدود طول عمر ماهی: 10-17 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 5 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 400 لیتر