کت فیش اسنوبال (استاری نایت)

نام ماهی: کت فیش اسنوبال (استاری نایت)

نام لاتین: Pseudoacanthicus Angelicus Pleco
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 20 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 14 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار (بیشتر گوشتی)
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: جنوب آفریقا و جنوب آمریکا
میزان تحرک در آکواریوم: کم
سطح حرکت در آکواریوم: پایینی و بر روی چوب و صخره
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-26 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 6-7.5
نام علمی: Angelicus Pseudoacanthicus
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 5 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 4 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 200 لیتر