کت فیش ریونگرو

نام ماهی: کت فیش ریونگر

نام لاتین: Rio-Negro Plecostomus
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 12 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 9 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: نسبتاً سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: جنوب آمریکا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: پایینی و بر روی چوب و صخره
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی
بهترین دما برای نگهداری: 28-23 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 6-7
نام علمی: Peckoltia sp. Platyrhyncha
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 4-8 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 4 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 100 لیتر