کت فیش بادبانی

نام ماهی: کت فیش بادبانی

نام لاتین: Spotted Sailfin Pleco
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 46 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 30 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: کم
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: جنوب آمریکا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: پایینی و بر روی چوب و صخره
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
اجتماعی یا فردی: فردی
بهترین دما برای نگهداری: 28-23 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 6.5-7.8
نام علمی: Pterygoplichthys Gibbiceps
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 10-15 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 2 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 250 لیتر