کت فیش بریستل نوز

نام ماهی: کت فیش بریستل نوز

 

نام لاتین: Bristlenose Catfish
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 15 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 10 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار (بیشتر رژیم گوشتی)
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: کم
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: جنوب آمریکا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: پایینی و بر روی چوب و صخره
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی
بهترین دما برای نگهداری: 26-20 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 6-8
نام علمی: Ancistrus sp
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 3-4 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 160 لیتر