کت فیش رویال

نام ماهی: کت فیش رویال

نام لاتین: Royal Catfish
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 43 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 25 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیزخوار (بیشتر رژیم گیاهی)
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: نسبتاً سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: جنوب آمریکا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: پایینی و بر روی چوب و صخره
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی
بهترین دما برای نگهداری: 27-22 سانتی گراد
بهترین سطح pH: 6.6-7.5
نام علمی: Panaque Nigrolineatus
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 12-8 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم آب برای نگهداری: 200 لیتر