گورامی بهشتی

نام ماهی: گورامی بهشتی

نام لاتین: Pearl Gourami
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 13 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 10 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: نسبتاً آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: مالزی و سوماترا و اندونزی و تایلند
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی و فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-26
بهترین سطح pH:  8-6
نام علمی: Trichogaster Leeri
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 4-3
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 120 لیتر