گورامی بوسنده

نام ماهی: گورامی بوسنده

نام لاتین: Kissing Gourami
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 16 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 13 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: متوسط
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: آمریکا و شرق آسیا
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی و فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-26
بهترین سطح pH:  8.5-6.8
نام علمی: Helostoma Temmincki
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 5-7 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 120 لیتر