گلد فیش اوراندا پاندا

نام ماهی: گلد فیش اوراندا پاندا

نام لاتین: Panda Oranda Goldfish
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 21 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 16 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: متوسط
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: آسیا و چین و ژاپن
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمامی سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
اجتماعی یا فردی: اجتماعی و فردی
بهترین دما برای نگهداری: 25-18
بهترین سطح pH:  7.5-6.5
نام علمی: Carassius Auratus Panda Oranda
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 15-10 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 4 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 120 لیتر