کوریدوراس آدولفوی

نام ماهی: کوریدوراس آدولفوی

نام لاتین: Adolfoi Corydoras
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 2 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 2 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: نسبتاً سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: حساس
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: آمریکا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: پایینی
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی
بهترین دما برای نگهداری: 28-23
بهترین سطح pH:  8-6
نام علمی: Corydoras Adolfoi
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 3-2 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 100 لیتر