مولی لیرتیل

نام ماهی: مولی لیرتیل

نام لاتین: Lyretail Molly
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 13 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 10 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: کم
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: سنگاپور و آمریکای مرکزی
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمام سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
اجتماعی یا فردی: اجتماعی و فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-25
بهترین سطح pH:  7.5-6.5
نام علمی: Poecilia Latipinna Sailfin
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 5-3 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: آسان
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 2 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 100 لیتر