سیلور شارک

نام ماهی: سیلور شارک

نام لاتین: Silver Shark
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 33 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 20 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: نسبتاً آسان
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: تایلند و شرق آسیا
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: تمام سطوح
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: اجتماعی
بهترین دما برای نگهداری: 29-25
بهترین سطح pH:  7.5-6.5
نام علمی: Balantiocheilus Melanopterus
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 10-8 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 200 لیتر