جلبک کرکی یا جلبک سبز کوتاه (Fuzz Algae)

توضیحات: منظور از واژه جلبک کرکی همان جلبک های سبز کوچکی است که هرکدام به صورت یک رشته منفرد بر روی گیاهان، تزیینات و حتی بر روی شیشه آکواریوم رشد می کنند.

این جلبک به آسانی با جلبک مویی اشتباه گرفته می شود. هرچند جلبک مویی به صورت رشته های منفرد و جدا از هم رشد نمی کنند بلکه پوششی با تراکم بالا تشکیل می دهند. رشته ها در جلبک مویی با چگالی بسیار بالاتری نسبت به جلبک کرکی رشد می کنند.

دلایل: جلبک کرکی نشانه واضح عدم تعادل در سیستم زیست محیطی تازه است. این جلبک گاهاً در آکواریوم های که برای زمان کوتاهی است راه اندازی شده اند (معمولاً مابین هفته 4 تا هفته 8)، دیده می شوند. ظاهر شدن ناگهانی جلبک کرکی در تانک هایی که از راه اندازی آن زمان زیادی گذشته است عمدتاً به سبب عدم تعادل در درشت مغذی ها (NPK) است. حضور دائمی مقدار کمی جلبک کرکی تا اندازه ای نرمال است و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

 

 

 

 

روش های پاک سازی: تامین بهینه مواد مغذی منجر به بهبود رشد گیاهان می شود. در این شرایط جلبک کرکی به آسانی مغلوب می گردد. گیاهان آکواریومی بر پایه تامین متعادل مواد مغذی شکل می گیرند. به صورت معمول ظاهر شدن جلبک کرکی به سبب کمبود کربن (درمان آن اضافه کردن CO2 است) و یا کمبود درشت مغذی های (NPK) است.

مقادیر استاندارد درشت مغذی ها به صورت زیر است:

CO2 (دی اکسید کربن): حدود 20 - 30 mg/l

NO3 (نیترات): بین 10 - 15 mg/l

K (پتاسیم): بین 5 - 10 mg/l

PO4 (فسفات): 0.1 - 1 mg/l

Mg (منیزیم): 10 > mg/l

 

جلبک باید با رقیبی قوی، سالم و با سرعت رشد بالا به نام گیاهان آکواریومی روبرو شود. تامین مواد مغذی کاملاً متعادل و اضافه نمودن گیاهان بیشتر می تواند کاملاً در مبارزه با جلبک کرکی کارساز باشد. استفاده از تعداد کافی موجودات جلبک خوار آبی (میگوی آمانو، میگوی ردچری و ...) به شدت توصیه می گردد. اگر جلبک کرکی به بستر زیرین خود به سختی چسبیده باشند، حذف کردن دستی آنها سخت است. جلبک هایی که بر روی شیشه آکواریوم رشد می کنند را می توان به وسیله تمیز کننده های تیغه دار زدود.