انفجار باکتری (Bacterial Bloom)

توضیحات: اگر در آکواریوم دچار انفجار باکتری شوید آب در طی چند روز به شکل ابرهای شیری رنگ در می آید. شفافیت آب به طرز چشم گیری کاهش یافته ولی با چشم غیر مسلح ذرات شناور دیده نمی شود.

این تعریف شما را قادر به تشخیص کدورت ناشی از گرد و غبار شناور در آب از انفجار باکتری می کند. اگر ابر تشکیل شده بواسطه گرد و غبار تشکیل شده باشد به آسانی با فیلتر و مواد مناسب برطرف می شود. آب ابری شکل گرفته در طی انفجار باکتری به دلیل تکثیر دفعی و گسترده باکتری های آزاد شناور در آب است.

دلایل: انفجارهای باکتریایی گاهاً در حین طی شدن سیکل آکواریوم دیده می شوند. در این شرایط تعادل میکروبیولوژیکی هنوز برقرار نشده و در نتیجه آکواریوم هنوز نوپا است و محیط داخل آکوایوم مستعد این پدیده است. اگر به شکل ناگهانی انفجاری باکتری در آکواریوم تان که برای مدت زمان زیادی از راه اندازی آن سپری شده رخ داد، دلیل امر نشات گرفته از تغییرات فصلی برای مثال تغییرات دمایی در طول ماه های گرم سال یا مدت زمان طولانی تر در معرض نور خورشید قرار گرفتن است.

 

 

 

 

 

روش های پاک سازی: تنها روش مقابله که به شکل محسوسی تاثیرگذار است استفاده از دستگاه تصفیه و استرلیزه ماوراء بنفش است. این دستگاه تمامی میکروارگانیزم های داخل آب را نابود می سازد. هرچقدر جریان دستگاه پایین تر باشد نتیجه حاصل شده بهتر خواهد بود. در نتیجه تیم سرزمین سبز توصیه می کند دستگاه تصفیه خود را به یک پمپ جدا با جریان آهسته متصل نمایید و مستقیم به فیلتر خارجی خود متصل نکنید. بعد از گذشت چند روز آب دوباره شفاف و کریستالی می گردد. در ادامه حتما تعویض حداکثر حجم آب را در برنامه خود قرار داده تا بیشتر باکترهای مرده را خارج سازید. توجه داشته باشید با تکید در خصوص تانک های گیاهی استفاده طولانی از دستگاه های تصفیه UV مضر است و تاثیر منفی بر روی کمپلکس های ساختاری کودهای مایع دارد.