درمان آب اکسیژنه

اگر آکواریوم شما به وسیله جلبک های سبز سرسخت مورد تهاجم واقع شده اند (برای مثال جلبک سبزآبی) درمان کل تانک با آب اکسیژنه توصیه می گردد. این درمان به عنوان آخرین پناهگاه باید لحاظ گردد و زمانی باید بکار گرفته شود که روش های استاندارد ثمربخش نباشند و شما تصمیم گرفته اید که آکواریوم را به دلیل اینکه نمی توانید از شر جلبک ها خلاص شوید، رها سازید.

استفاده از دوزهای حداقلی به دلیل اینکه به حیوانات داخل تانک شما استرس وارد می کند، توصیه می گردد. در طی این درمان گیاهانی مانند ریکاردیا، خزه های مرجانی و علف های بلوری به احتمال زیاد آسیب می بینند. در باقی گیاهان ممکن است رنگ پریدگی به صورت موقت دیده شود که به معنی مردن گیاهان نیست.

مقدار دوز: به عنوان پایه ای برای این درمان استفاده از محلول 3% پیشنهاد و توصیه می گردد. مقدار دوز مصرفی بسته به نوع جلبک متفاوت است. برای جلبک سبزآبی مقادیر 8-15 ml از محلول 3% آب اکسیژنه برای 50 لیتر آب توصیه می گردد. برای جلبک های سبز مقادیر 25-35 ml از محلول 3% آب اکسیژنه برای 50 لیتر آب توصیه می گردد. برای اینکه بتوانید مقدار صحیح را محاسبه کنید حجم آب خود را بر 50 تقسیم نمایید، نتیجه حاصل را در کمترین مقدار دوز پیشنهادی 3% آب اکسیژنه ضرب نمایید. به عنوان مثال فرض کنیم حجم تانک شما 300 لیتر است که توسط جلبک سبزآبی مورد هجوم قرار گرفته است. محاسبات بدین شکل است 300/50*8=48 که مقدار دوز آب اکسیژنه مورد نیاز برای درمان این تانک است.

چگونه عمل نماییم: مقدار آب اکسیژنه بدست آمده از محاسبات بالا را به تانکی که مورد هجوم جلبک وارد شده برای 3 تا 4 روز اضافه می کنیم. سعی کنید تا جایی که ممکن است محلول را پخش نمایید، به صورت ایده آل محلول را به منطقه ای که جریان خوبی در آن وجود دارد بیفزاید تا از تجمع منطقه ای و اوردوز محلول جلوگیری نمایید. لطفا مطمئن شوید که محلول به شکل مستقیم بر روی گیاهان یا جانوران ریخته نشود. بعد از افزودن آب اکسیژنه شاهد شکل گیری تعداد زیادی حباب های ریز در تانک خواهید بود که این امر طبیعی است و جای نگرانی ندارد. این جباب ها حاوی اکسیژن هستند که کاملاً بی ضرر هستند. پس از سپری شدن زمان درمان، آکواریوم را به حال خود رها نمایید. به خصوص جلبک سبزآبی به سرعت به این درمان واکنش نشان می دهد ولی جلبک های سبز به گذری شدن زمان نیاز دارد. پس از سپری شدن زمان معمولاً جلبک های سبز کم رنگ و کم رنگ تر شده و در نهایت می میرند. وقتی درمان به اتمام رسید 50% آب را تعویض نمایید. به دلیل اینکه تمامی باکتری ها در این روش درمان تحت تاثیر قرار می گیرند پس از اتمام درمان باکتری های مفید را توسط مکمل های موجود در بازار به آکواریوم خود مجدداً اضافه نمایید.

 درمان قوی تر استفاده توامان از محلول های آب اکسیژنه با محلول های تجاری کربن (برای مقابله با جلبک های قرمز) است. کربن یکی از مهم ترین مواد مغذی برای رشد بهینه گیاهان است. اگر کمبود کربن برای مدت طولانی در آکواریوم باقی بماند گیاهان از خود شکر آزاد ساخته و جلبک ها را به خود جلب می نمایند و در نتیجه برگ ها توسط جلبک پوشیده می شود. توجه داشته باشید که این دو محلول را با هم ترکیب نمایید و با فاصله زمانی مناسب استفاده کنید. 

 

 

 

 

درمان موضعی جلبک: در این روش شما به صورت موضعی با جمعیت جلبک های جزئی به مبارزه می پردازید. در این روش شما مقدار دوز مورد نیاز برای حجم تانک را توسط یک سرنگ به تانک تزریق می نمایید. اگر حجم مورد استفاده از حجم سرنگ بیشتر بود چند مرتبه اینکار را تکرار نمایید. برای اثربخشی این روش جریان آب باید آرام باشد لذا پمپ و فیلتر را خاموش کرده و تجهیزات تزریق گاز CO2 را قطع نمایید. در ادامه شما محتوی سرنگ را مستقیماً بر روی قسمتی که مورد هجوم قرار گرفته و جلبک رشد نمود، اسپری نمایید. مطمئن شوید که محلول به گیاهان و جانداران تماس پیدا نکندچون شدیداً آسیب می بینند. پس از چند دقیقه پمپ ها و فیلتر ها را مجدد روشن نمایید. این روش را روزی یکبار برای 3 تا 4 روز تکرار نمایید. این مقدار به اندازه کافی قوی و اثربخش است و جلبک را نابود می سازد. اگر نیاز به تکرار دیدید حتماً 2 روز به آکواریوم استراحت دهید و مجدد درمان را تکرار نمایید. این درمان برای جلبک های قرمز مثل جلبک مویی سیاه، شاخه ای و شاخ گوزنی موثرتر است. جلبک های قرمز تحت این درمان رنگ خود را از دست می دهند که نشان دهنده اثربخش بودن درمان و توقف آن است. جلب سبز نسبت به این درمان به سرعت عکس العمل نشان نمی دهد و ممکن است صدمات وارده به جلبک بعد از چند هفته مشاهده شود.