آنوبیاس بارتری نانا

آنوبیاس بارتری نانا گیاهی کوچک ولی بسیار جذاب از منطقه کامرون با ارتفاع حدود 5 تا 10 سانتی متر و عرض 10 تا 15 سانتی متر از بهترین گیاهان آکواریوم می باشد.

با توجه به سرعت رشد کم و اینکه برگ های این گیاه برای چند سال زنده می مانند بهتر است درمحل کم نور و سایه کاشته شود تا از رشد جلبک بر روی برگ های آن جلوگیری شود. علاوه بر روی سنگ یا چوب می توان این گیاه را جلوی آکواریوم نیز کاشت البته باید دقت داشت که ریشه و ساقه های آن وارد بستر نشود، چون مستعد پوسیدگی هستند.

 

 

 

 

نام لاتین: Anubias barteri var. Nana

نام عمومی:  آنوبیاس بارتری نانا

خانواده: گلشیپوریان

بومی: غرب آفریقا

سطح نگهداری: آسان

سرعت رشد: کم

ارتفاع: 5 تا 10 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 -25 mg/l)

تحمل دما: 22-28 درجه

PH : 6-7.5

روش تکثیر: تکثیر توسط ریزوم