آنوبیاس گراسیلیس

غرب آفریقا خانه بسیاری از آنوبیاس ها می باشد و آنوبیاس گراسیلیس نیز از آن مستثناء نیست و بومی غرب آفریقا است.

آنوبیاس گراسیلیس گیاهی بزرگتر از آنوبیاس نانا، کوچک ولی بسیار جذاب با ارتفاع حدود 15 تا 25 سانتی متر و عرض 10 تا 15 سانتی متر از بهترین گیاهان آکواریوم است که محل کم نور را بیشتر می پسندد. با رشد آهسته ولی طول عمر بسیار زیاد برگ ها، بهترین انتخاب برای صخره و تنه درخت و ردیف جلو تانک می باشد.

 

 

 

 

نام لاتین: Anubias Gracilis

نام عمومی:  آنوبیاس گراسیلیس

خانواده: گلشیپوریان

بومی: غرب آفریقا

سطح نگهداری: آسان

سرعت رشد: کم

ارتفاع: 15 تا 25 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 -25 mg/l)

تحمل دما: 22-28 درجه

PH : 6-7.5

روش تکثیر: تکثیر توسط ریزوم