آنوبیاس پتیت (ریزاندام)

آنوبیاس ریز اندام گیاهی است که حاصل جهش در مهد گیاهان آکواریوم دنیا در سنگاپور می باشد.

این گیاه رشد کمی دارد و ارتفاع آن در حدود 5 سانتی متر و عرض آن نیز حدوداً  5 تا 10 سانتی متر می باشد. آنوبیاس ریزاندام یک گیاه تزئینی ایده آل برای مناظر مینیاتوری است.

 

 

 

 

نام لاتین: Anubias Petite

نام عمومی:  آنوبیاس ریز اندام

خانواده: گلشیپوریان

بومی: غرب آفریقا

سطح نگهداری: آسان

سرعت رشد: کم

ارتفاع: 5 تا 10 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 -25 mg/l)

تحمل دما: 22-28 درجه

PH : 6-7.5

روش تکثیر: تکثیر توسط ریزوم