کریپتوکورین آستریانا

 کریپتوکورین آستریانا یکی از بلندترین گیاهان خانواده کریپتوکورین ها است و به راحتی رشد می کند. عرض برگ های این گیاه بین 3 تا 5 سانتی متر با سطح برجسته می باشد و طول آن می تواند به راحتی به بیشتر از 50 سانتی متر برسد.

با نور و تغذیه خوب قسمت فوقانی برگ های این گیاه به رنگ سبز تیره یا سبز- برنز و قسمت زیرین برگ های آن به قرمز کبود تغییر رنگ می دهد. این گیاه آب های قلیایی را به راحتی تحمل می کند.

 

 

 

 

نام لاتین: Cryptocoryne Usteriana

نام عمومی: کریپتوکورین (کریپتون) آستریانا

بومی: جنوب شرقی آسیا

سطح نگه داری: آسان

سرعت رشد: کم

ارتفاع: 20 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-22 درجه

PH : 6-7.5

روش تکثیر: پاجوش