اکینودوروس بارثی 

اکینودوروس بارثی یک گیاه تزئینی زیبا و بزرگ است که معمولاً در تانک های گیاهی به صورت انفرادی نگه داری می شود. ارتفاع این گیاه معمولاً بین 25 تا 50 سانتی متر و عرض آن حدوداً 20 تا 30 سانتی متر است.

بزرگی این گیاه معمولاً باعث می شود گیاهان کوچکتر در سایه این گیاه قرار گیرند، به همین دلیل این گیاه باید به صورت مرتب هرس شود. برگ های جوان این گیاه به رنگ قرمز تیره بوده و برگ های پیرتر به رنگ سبز تیره هستند، زمانی که مواد مغذی و نور کافی وجود داشته باشد گیاه شادابی بیشتری داشته و رنگ آن جلا می یابد.

 

 

 

 

نام لاتین: Echinodorus Barthii

نام عمومی: اکینودوروس بارثی

خانواده: قاشق واشیان

بومی: قاره آمریکا

سطح نگه داری: آسان

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: 20 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-21 درجه

PH : 6.2-7.5

روش تکثیر: ریشه هوایی