اکینودوروس کردیفولیوس فلویتنس

اکینودوروس کردیفولیوس فلویتنس گیاهی با رشد متوسط از مکزیک می باشد. به دلیل اندازه بزرگ این گیاه (ارتفاع تا 50 سانتی متر و عرض بین 15 تا 30 سانتی متر) اغلب از آن در تانک های بزرگ استفاده می شود.

اکینودوروس کردیفولیوس گیاهی بسیار کم توقع بوده و با کمترین شرایط نگهداری نیز خود را تطبیق می دهد. در صورتی که شرایط نگهداری و رسیدگی این گیاه خوب باشد برگ های آن تا سطح آب رشد کرده و گل می دهد (گل خارج از آب رشد می کند).

 

 

 

 

نام لاتین: Echinodorus Cordifolius Fluitans

نام عمومی: اکینودوروس کردیفولیوس فلویتنس

خانواده: قاشق واشیان

بومی: قاره آمریکا

سطح نگه داری: آسان

سرعت رشد: زیاد

ارتفاع: 20 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-21 درجه

PH : 6.2-7.5

روش تکثیر: ریشه هوایی