اکینودوروس اوزلت سبز

اکینودوروس اوزلت سبز، گونه ی سبز رنگ اکینودوروس ازلت است. لکه های تیره روی برگ های این گیاه تضاد رنگ زیبایی به وجود می آورد که زیبایی این گیاه را بیشتر می کند.

ارتفاع اکینودوروس بین 20 تا 50 سانتی متر، عرض آن بین 20 تا 40 سانتی متر و حاشیه برگ های این گیاه دارای شیار است. این گیاه زیبا از طریق ریشه و بستر تغذیه می کند. اکینودوروس اوزلت گیاهی کم توقع بوده و با کمترین شرایط نگهداری نیز خود را تطبیق می دهد و شروع به رشد می کند.

 

 

 

 

نام لاتین: Echinodorus Ozelot Green

نام عمومی: اکینودوروس اوزلت سبز

خانواده: قاشق واشیان

بومی: قاره آمریکا

سطح نگه داری: آسان

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: 20 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-21 درجه

PH : 6.2-7.5

روش تکثیر: ریشه هوایی