اکینودوروس آکوارتیکا

اکینودوروس آکوارتیکا دارای برگ های سبز روشن و گرد است. این گیاه فشرده رشد کمی داشته و برای استفاده به عنوان گیاه دکوری تنها استفاده می شود.

این گیاه بسیار کم توقع است نور عادی، سرعت رشد آهسته، رنگ سبز تازه و شرایط غذادهی عادی در آکواریوم کفایت می کنند. این گیاه پیوندی از چند نوع اکینودوروس است.

 

 

 

 

نام لاتین: Echinodorus Aquartica

نام عمومی: اکینودوروس آکوارتیکا

خانواده: قاشق واشیان

بومی: قاره آمریکا

سطح نگه داری: متوسط

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: 15 تا 20 سانتی متر

نور مورد نیاز: متوسط (میزان هر 1 لیتر 1W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: متوسط (5 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-21 درجه

PH : 6.2-7.5

روش تکثیر: ریشه هوایی