الوکاریس پارولا

الوکاریس پارولا یا همان چمن مویی یکی از زیباترین گیاهان کفپوش در آکواریوم های گیاهی به شمار می آید. این گیاه زیبا که به نوعی یک گیاه رونده می باشد که جوانه های جدید آن به صورت پاجوش در کنار گیاه مادر دسته های کوچک و زیبایی را به وجود می آورد.

در صورتی که نور، CO2 و مواد مغذی به مقدار کافی وجود داشته باشد کم کم کف آکواریوم را پوشانده و منظره زیبایی را خلق می کند. چمن مویی می تواند به شکل کفپوشی از چمن بسیار متراکم تنها 8 هفته پس از کاشت درآید. هر دسته از این گیاه از نظر گستردگی، فضایی در حدود 5 تا 10 سانتی متر را می توانند اشغال کند.زمانی که احساس کردید برگ های گیاه خیلی بلند شده اند، می توانید تا 2 سانتی متر از سر برگ ها را با قیچی کوتاه کنید و به این شکل گیاه را هرس نمایید.

 

  

 

 

 

نام لاتین: Eleocharis Parvula

نام عمومی: الوکاریس پارولا

خانواده: جگنیان

بومی: آمریکا

سطح نگه داری: آسان

سرعت رشد: زیاد

ارتفاع: 3 تا 10 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-22 درجه

PH : 6.5-7.5

روش تکثیر: ریزوم