باکوپا آسترالیس

باکوپا آسترالیس برای اولین بار در جنوب برزیل (آسترالیس به معنای جنوب است) کشف گردید. ساقه های این گیاه به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر رسید و پهنای گیاه نیز بین 2 تا 4 سانتی متر است.

مثل بقیه گونه های باکوپا نگهداری از باکوپا آسترالیس نیز در آکواریوم آسان است. تحت شرایط مناسب این گیاه به شکل رونده می تواند کف آکواریوم را پوشانده و کفپوش سبز روشن چشم نوازی ایجاد نماید. تحت شرایط نوری مناسب رنگ برگ ها به قرمز متمایل می گردد. برای تکثیر این گیاه و فقط کافی است از ساقه های جانبی گیاه مادر قلمه زده شود و در بستر کاشته شود.

 

 

 

 

نام لاتین: Bacopa Australis

نام عمومی: باکوپا آسترالیس

خانواده: بارهنگیان

بومی: جنوب آمریکا

سطح نگه داری: متوسط

سرعت رشد: زیاد

ارتفاع: 5 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: متوسط (میزان هر 1 لیتر 0.75W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: متوسط (15 - 25 mg/l)

تحمل دما: 30-22 درجه

PH : 6.5-8

روش تکثیر: قلمه