هیگروفیلا پلی سپرما روزانرویگ

هیگروفیلا پلی سپرما روزانرویگ گیاهی آسان و کم توقع است. اما اگر انتظار و توقع رنگ صورتی بیشتری از این گیاه دارید، نور بیشتری برای آن فراهم کنید.

در صورتی که رگه های روی برگ این گیاه کم رنگ و یا به سفید متمایل شد، این گیاه مبتلا به نوعی ویروس شده است که مانع از تولید کلورفیل در برگ های آن می شود، اما از بابت گیاهان دیگر نگران نباشید این ویروس به آنها منتقل نمی شود.

 

 

 

 

نام لاتین: Hygrophila Polysperma Rosanervig

نام عمومی: هیگروفیلا پلی سپرما روزانرویگ

خانواده: پاخرسیان

بومی: آسیا

سطح نگه داری: آسان

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: 20 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: کم (میزان هر 1 لیتر 0.5W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: متوسط (15 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-20 درجه

PH : 5.5-8

روش تکثیر: قلمه