کابومبا آکواتیکا

کابومبا آکواتیکا بومی آمریکای جنوبی است مانند دیگر گیاهان خانواده کابومبا به دلیل شاخ و برگ زیبای آن جزء گیاهان محبوب آکواریوم ها است. ارتفاع این گیاه بین 30 تا 80 سانتی متر می باشد.

اگر شرایط این گیاه در آکواریوم مساعد باشد سرعت رشد آن زیاد می شود، البته این رشد زیاد معمولاً در ساقه گیاه اتفاق می افتد به این صورت که فاصله بین برگ ها از هم زیاد می شود (بین 5 تا 8 سانتی متر) که این باعث می شود تراکم گیاه از بین برود. برای جلوگیری از این حالت باید گیاه مرتب هرس شود.

 

 

 

 

نام لاتین: Cabomba Aquatica

نام عمومی: کابومبا آکواتیکا

خانواده: نیلوفرآبی‌سانان

بومی: آمریکای جنوبی

سطح نگه داری: آسان

سرعت رشد: زیاد

ارتفاع: 20 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: متوسط (میزان هر 1 لیتر 1W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: کم (5 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-22 درجه

PH : 6.5-7.5

روش تکثیر: قلمه