کابومبا پیانسیس قرمز

کابومبا رد یا پیانسیس گیاهی فوق العاده زیبا متعلق به آمریکای مرکزی و جنوبی است و متعلق به خانواده Cabombaceae می باشد. این گیاه به نور متوسط نیاز دارد و در محدوده نور متوسط زیاد رشد مناسب و رنگ بندی عالی دارد.

در صورت ناکافی بودن نور رنگ این گیاه زیبا بصورت سبز در می آید. همچنین برای نگهداری این گیاه به CO2 سطح بالایی نیز نیاز است. سرعت رشد این گیاه سریع است و شما می توانید در وسط یا در عقب تانک این گیاه رو بکارید. این گیاه زیبا سطح نگهداری متوسط دارد ولی برای افراد تازه کار پیشنهاد نمی شود، سطح نگهداری این گیاه زیبا متوسط - سخت است. برای هرس کردن این گیاه هیچ وقت به روش معمول یعنی از بالای شاخه اصلی این کار را انجام ندهید زیرا این گیاه زیبا شبیه درخت نخل است و اگر سر آن را قطع کنید از رشد باز می ایستد و باید مدتی منتظر باشید تا از سمت ریشه جوانه جدیدی بدهد. توصیه تیم سرزمین سبز برای هرس کردن این گیاه هرس شاخه های جانبی یا هرس گیاه از سمت ریشه است. همچنین بطور کلی در تماس با این گیاه حساس حداکثر احتیاط را به عمل آورید، چون برگ های حساس این گیاه زیبا حتی با تماس دست هم می تواند از ساقه اصلی جدا شود و گیاه تخریب گردد.

 

 

 

 

نام لاتین: Cabomba Piauhyensis

نام عمومی: کابومبا رد (قرمز) یا کابومبا پیانسیس

خانواده: نیلوفرآبی‌سانان

بومی: آمریکای جنوبی و مرکزی

سطح نگه داری: متوسط- سخت

سرعت رشد: زیاد

ارتفاع: 20 تا 30 سانتی متر

نور مورد نیاز: متوسط (میزان هر 1 لیتر 1W نور فلورسنت)

دی اکسید کربن مورد نیاز: متوسط (15 - 25 mg/l)

تحمل دما: 28-22 درجه

PH : 5-7

روش تکثیر: قلمه